Hvad er Plads til forskelle-prisen?

Hvert år udmønter Muskelsvindfonden i samarbejde med kommercielle partnere og artister/værter en pulje, hvorfra der uddeles en eller flere Plads-til-forskelle-priser.

Prisen er et økonomisk bidrag, der gives til konkrete projekter, indsatser, initiativer eller kampagner, som har til formål at skabe plads til forskelle i samfundet.

Puljen finansieres af overskuddet fra salg af T-shirts i forbindelse med Grøn.

Formålet med Plads til forskelle-prisen

Formålet med Plads til forskelle-prisen er:

  • At gøre opmærksom på og skubbe til de samfundsmæssige barrierer, der hindrer plads til forskelle i samfundet
  • At flytte holdninger og ændre menneskesyn, der virker begrænsende for at opnå et samfund med plads til forskelle
  • At synliggøre, hvordan enkeltpersoner og/eller non-profit organisationer og foreninger arbejder for at skabe plads til forskelle i samfundet

 

Plads til forskelle-prisen imødekommer således projekter, initiativer eller kampagner, der sætter fokus på at skubbe til en eller flere af følgende barrierer:

  • Diskrimination
  • Tilgængelighed
  • Kropsidealer
  • Kapabilitet
  • Økonomi
Indstilling af kandidater til prisen

Alle kan indstille kandidater til Plads til forskelle-prisen. For at indstille enkeltpersoner, projekter eller initiativer der arbejder aktivt for at skabe plads til forskelle i samfundet, bedes man sende en mail til ptf@muskelsvindfonden.dk. Plads til forskelle-prisen bliver uddelt i efteråret.  

Plads til forskelle-jury

Muskelsvindfonden er Plads til forskelle-prisens ophavsmand og har ansvaret for at sammensætte en jury. 

Juryen består af minimum fire medlemmer – to repræsentanter fra Grøn Koncert/Muskelsvindfonden, en eller flere repræsentanter for kunstnerne/værter på årets Grøn Koncert og minimum en repræsentant fra den eller de samarbejdspartner, der ønsker at støtte op om prisen.