Hvad er Plads til forskelle-puljen?

Hvert år udmønter Muskelsvindfonden i samarbejde med kommercielle partnere og artister/værter en pulje, hvorfra der aktiveres et eller flere mangfoldighedsprojekter. Med Plads til forskelle-puljen hæver vi Muskelsvindfondens vision om at skabe plads til forskelle op i et perspektiv, der er relevant for hele Danmark. Læs mere om Muskelsvindfondens arbejde med at skabe plads til forskelle her.

Puljen er et økonomisk bidrag, der gives til konkrete projekter, som har til formål at skabe plads til forskelle i samfundet.

Puljen finansieres af overskuddet fra salg af T-shirts i forbindelse med Grøn samt indsamling af pant fra Grøn 2022.

Formålet med Plads til forskelle-puljen

Formålet med Plads til forskelle-puljen er:

  • At gøre opmærksom på og skubbe til de samfundsmæssige barrierer, der hindrer plads til forskelle i samfundet
  • At flytte holdninger og ændre menneskesyn, der virker begrænsende for at opnå et samfund med plads til forskelle
  • At nedbryde fordomme og barrierer i samfundet, så der i sidste ende bliver bedre plads til mennesker med muskelsvind og andre handicap.

 

Plads til forskelle-puljen imødekommer således projekter, initiativer eller kampagner, der sætter fokus på at skubbe til en eller flere af følgende barrierer:

  • Diskrimination
  • Tilgængelighed
  • Kropsidealer
  • Kapabilitet
  • Økonomi
Indstilling af projekter

Alle kan indstille projekter til Plads til forskelle-puljen. For at indstille projekter eller initiativer der arbejder aktivt for at skabe plads til forskelle i samfundet, skal I lave en ansøgning her på siden. Vi vil sende besked ud, så snart ansøgningsprocessen åbner. Indstillingen skal gerne indeholde en projektbeskrivelse, hvori projektet, og mål for projektet, bliver beskrevet, ligesom der også skal afklares hvordan projektet taler ind i Muskelsvindfondens vision om Plads til forskelle. Der skal ligeledes vedhæftes et budget i ansøgningen.

Plads til forskelle-jury

Muskelsvindfonden er Plads til forskelle-puljens ophavsmand og har ansvaret for at sammensætte en jury. 

Juryen består af minimum fire medlemmer – to repræsentanter fra Grøn Koncert/Muskelsvindfonden, en eller flere repræsentanter for kunstnerne/værter på årets Grøn Koncert og minimum en repræsentant fra den eller de samarbejdspartner, der ønsker at støtte op om puljen. 

Tidligere modtagere af Plads til forskelle-puljen

2022 – Heltecamps
2021 – Diversity Pop-Up
2019 – Vaskeriet – En øvelsesbane for udviklingshæmmede
2018 – Ombold
2017 – LykkeLiga
2016 – Fundamentet

Læs mere om de tidligere modtagere af puljen her.