Cookies og privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Dette Websted ejes og drives af Carlsberg Danmark A/S, Vesterfælledvej 6, 1750 København V, der er en dansk registreret virksomhed underlagt dansk lovgivning.

Carlsberg koncernen forstår, at det er meget vigtigt, at dine personoplysninger behandles på en sikker måde, og vi er forpligtet til at overholde reglerne for beskyttelse og behandling af dine personoplysninger.

Af denne privatlivspolitik fremgår, hvordan Carlsberg Danmark A/S og Carlsberg Supply Company Danmark A/S anvender dine personoplysninger, og hvilke foranstaltninger der er iværksat for at beskytte og behandle oplysningerne på en sikker måde.

Denne privatlivspolitik gælder for dig, hvis du køber produkter, ydes tjenester fra os, deltager i vores arrangementer eller kampagner, herunder besøger vores websider eller interagerer med os via sociale medier.

Brug et øjeblik på at læse vores privatlivs- og cookiepolitik og vilkår og betingelser, samt alle andre dokumenter der henvises til deri, hvis du besøger en af vores websider. Hvis du allerede er kunde hos os, kan det af din skriftlige aftale med os fremgå, hvordan vi anvender dine personoplysninger. Yderligere meddelelser, som fremhæver særlig brug vi ønsker at gøre af dine personoplysninger, samt mulighed for at vælge eller fravælge særlig brug kan også gives, når vi indsamler personoplysninger fra dig.

Denne privatlivspolitik indeholder en beskrivelse af vores praksis vedrørende behandling og beskyttelse af personoplysninger og dækker følgende områder:

 1. Hvilke personoplysninger vi indsamler
 2. Hvad vi gør med dine personoplysninger
 3. Hvordan vi anvender cookies
 4. Hvordan vi beskytter dine personoplysninger
 5. Dine rettigheder og kontakt til os
 6. Opdateringer af denne politik

1. Hvilke personoplysninger vi indsamler

Vi indsamler og behandler nogle af eller alle nedenstående personoplysninger:

Oplysninger om dig

Navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, brug af sociale medier, køn, fødselsdato eller billede, oplysninger om din arbejdsgiver og din stilling eller andet angivet nedenfor.

Oplysninger om tidligere transaktioner og køb

Oplysninger om køb og andre transaktioner, du har foretaget, herunder via vores websider eller andre kanaler, herunder leveringsadresse og oplysninger om de købte produkter.

Betalingsoplysninger

Betalingsoplysninger i forbindelse med køb af vores produkter og tjenester, såsom kredit-/betalingskortnummer og udløbsdato.

Oplysninger vi indsamler om din deltagelse i vores kampagner og konkurrencer eller deltagelse i vores arrangementer

Oplysninger givet i dit ansøgningsskema, optagelser du eller vi har lavet, oplysninger om dine besøgende i forbindelse med kampagner og konkurrencer, du har deltaget i eller vundet, eller andre oplysninger vedrørende din deltagelse i arrangementer, herunder eventuelle fødevarer man skal være opmærksom på samt assistance til at komme til og fra stedet, som du måtte have behov for.

Oplysninger om marketingpræferencer

Oplysninger om dine præferencer i forhold til marketing og kommunikation samt oplysninger vi indsamler for at hjælpe os med at finde ud af, hvilke produkter og tjenester du kunne være interesseret i.

Oplysninger om din brug af vores interaktive fora

Chatrum, opslagstavler eller sociale mediesider. Herunder eventuelle kommentarer, billeder, videoer eller andre oplysninger, som du lægger op på nettet.

Oplysninger fra undersøgelser

Din besvarelser på markedsundersøgelser, som vi foretager.

Vores korrespondance med dig

Herunder eventuel feedback, klager og bemærkninger fra dig ved telefonisk henvendelse, e-mail eller sociale medier eller registreret online, skriftlig eller personlig korrespondance samt kontakt mellem os. Hvis du har kommunikeret med os telefonisk, indsamler vi oplysninger om det telefonnummer, der er benyttet til at kontakte os samt alle oplysninger, der er indhentet via optagelse af opkald.

Økonomiske oplysninger og bekæmpelse af svindel

Oplysninger om din økonomiske situation, kreditværdighed eller oplysninger om eventuelle kriminelle eller svigagtige forhold, som videregives af dig eller tredjeparter.

Tekniske oplysninger

Herunder IP-adresse, der er anvendt til at oprette forbindelse mellem din computer og internettet, eller dine login-oplysninger, browsertype og version, tidszone, browser plug-in typer og versioner, operativsystem og platform

Oplysninger om dine besøg på vores websider

Herunder komplet URL, clickstream til, via og fra vores websider (inklusiv dato og klokkeslæt), produkter du har kigget på eller søgt efter, sider du har besøgt, svartider på siden, overførselsfejl, varigheden af besøgene på bestemte sider, oplysninger om interaktion på siden (såsom rulning, klik og mouse-overs) samt de metoder, der anvendes til at forlade siden.

Kilder til personoplysninger

Vi indsamler mange af dine personoplysninger direkte fra dig eller via din interaktion med os, vores websider eller sociale mediesider.  Vi kan også modtage dine personoplysninger fra andre kilder, herunder samarbejdspartnere, underleverandører i forbindelse med tekniske, betalings- og leveringstjenester, annoncenetværk, leverandører af analyseværktøjer, søgemaskineudbydere, kreditoplysningsbureauer, svindelovervågningsdatabaser og andre tredjepartsdatabaser, herunder sanktionslister, virksomhedsoplysninger og undersøgelsesværktøjer.

Følsomme personoplysninger

I henhold til databeskyttelseslovgivningen er der visse kategorier af personoplysninger, der betragtes som værende særligt følsomme, og kræver derfor yderligere beskyttelse. Disse kategorier omfatter oplysninger om helbred, race eller etnisk baggrund, politisk og religiøs overbevisning, fagforeningsmedlemsskab eller seksuel orientering samt genetiske og biometriske data. Oplysninger om tidligere straffe og strafbare forhold betragtes også som følsomme i henhold til europæisk databeskyttelseslov.

I særlige tilfælde indsamler og behandler vi disse følsomme personoplysninger, f.eks. når vi behandler forespørgsler om lægehjælp eller assistance til at komme til og fra steder eller hvis der er særlige behov i forbindelse med fødevarer vi skal være opmærksomme på til et arrangement, hvilket kan betyde videregivelse af oplysninger om din religiøse overbevisning, f.eks. halal eller kosher, eller hvis vi foretager særlige baggrundstjek af dig, hvilket kan afsløre, at du er tidligere straffet.  Vi behandler disse følsomme personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder som nærmere beskrevet i afsnittet “Hvad vi gør med dine personoplysninger” nedenfor.

2. Hvad vi gør med dine personoplysninger

I henhold til europæisk databeskyttelseslovgivning skal vi undersøge og informere dig om retsgrundlaget eller “årsagen” til vores brug af dine personoplysninger.  For hver af nedenstående former for brug beskriver vi til hvilket formål vi anvender og videregiver disse og på hvilket grundlag vi støtter vores brug.  En forklaring på hver af grundene kan findes nedenfor.

Afhængigt af hvordan du interagerer med Carlsberg, anvender vi dine personoplysninger for følgende formål til at:

Levere og administrere produkter og tjenester, du har anmodet om

For at opfylde vores forpligtelser i henhold til aftaler, der er indgået mellem dig og os, herunder sørge for levering, behandle eller annullere ordrer, give dig oplysninger, produkterne eller tjenesterne, som du bestiller hos os, samt oplyse dig om ændringer i forhold til vores produkter og tjenester.

 • Retsgrundlag: opfyldelse af kontrakt, legitime interesser (for at gøre det muligt for os at opfylde vores forpligtelser og levere produkter og tjenester til dig eller oplyse dig om ændringer i forhold til vores produkter og tjenester).
Kommunikere effektivt med dig

For at besvare dine spørgsmål, kommentarer, klager eller andre former for henvendelser, herunder eventuelle forespørgsler i forhold til vores produkter.

 • Retsgrundlag: Legitime interesser (for at gøre det muligt for os at kontakte dig og levere produkter og tjenester til dig), retskrav.
Overvåge aktiviteter og registrere vores korrespondance med dig

For at overvåge vores kommunikation med dig, herunder sikre servicekvalitet, overholdelse af procedurer og til trænings- og uddannelsesmæssige formål.

 • Retsgrundlag: legitime interesser (for at sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester).
Levere marketingmateriale til dig

For at give dig information via alm. post, e-mail, telefon, sms, annoncer på internettet eller sociale medier] om produkter og tjenester, som vi tilbyder, hvis disse produkter eller tjenester svarer til dem, du allerede har købt eller forespurgt om, eller hvis du har accepteret at blive kontaktet til disse formål. Vi kan desuden anvende dine oplysninger til markedsføring af udvalgte samarbejdspartneres produkter og tjenester.  Hvis det er krævet ved lov, vil vi bede om dit samtykke, når vi indsamler dine oplysninger, til at foretage disse former for markedsføring.  Vi giver mulighed for at framelde eller afmelde yderligere meddelelser om elektronisk markedsføring, som sendes til dig, eller du k an til enhver tid fravælge at blive kontaktet af os via de kontaktoplysninger, der fremgår af afsnittet “Kontakt” nedenfor.

 • Retsgrundlag: Samtykke, legitime interesser (for at holde dig opdateret om nyheder i forbindelse med vores produkter og tjenester)
Forstå vores kunder samt udvikle og tilpasse vores produkter og tjenester

Vi kan analysere de personoplysninger, vi er i besiddelse af, til at måle eller forstå effekten af de annoncer, vi viser dig og andre samt til at levere relevante annoncer til dig. Vi kan rapportere samlede oplysninger til vores annoncører og komme med forslag og anbefalinger til dig, vores kunder og besøgende på vores websider om produkter eller tjenester, der måtte interessere dig eller dem.

 • Retsgrundlag: Legitime interesser (for at sikre kvaliteten af vores produkter og tjenester, give os mulighed for at forbedre vores produkter og tjenester, samt tilbyde dig indhold og tjenester på vores websider).
Afholde vores kampagner og konkurrencer

Når du deltager i kampagner og konkurrencer, til at afholde disse kampagner og konkurrencer, herunder til at kontakte dig, hvis du har vundet. Hvis du vinder en præmie, kan vi i henhold til national ret gøre dine personoplysninger og dine besøgendes personoplysninger tilgængelige på vores websider og sociale mediesider samt i pressemeddelelser.  Vi kan desuden gøre disse oplysninger tilgængelige for tredjeparter, der måtte have brug for disse oplysninger for at kunne meddele vindere af præmier.

Afholde vores arrangementer

Hvis du deltager i et arrangement eller på anden måde er støttet af os, kan vi anvende dine personoplysninger, herunder behov for særlig kost, sundhedsoplysninger og assistance til at komme til og fra stedet, i forbindelse med afholdelse af arrangementet.

 • Retsgrundlag: Legitime interesser (for at give os mulighed for at afholde vores arrangementer, og til at tilgodese og imødekomme dine særlige præferencer og behov i forbindelse med vores arrangementer), udtrykkeligt samtykke (hvis påkrævet).
I relation til at forebygge svig

Vi og andre organisationer kan tilgå og anvende bestemte oplysninger for at forebygge svig som til enhver tid måtte kræves af gældende love og regler samt bedste praksis. Hvis der opgives falske eller urigtige oplysninger og svig konstateres eller mistænkes, kan oplysninger videregives til instanser til forebyggelse af svig eller andre kontorer og kan opbevares af os eller dem.

 • Retsgrundlag: Juridiske forpligtelser, legitime interesser (for at sikre, at du er omfattet af vores godkendte risikoprofil og til at hjælpe med at forebygge kriminalitet og svig), vigtige samfundsinteresser.
Foretage baggrundstjek af dig, såsom KYC og kreditundersøgelser

Hvis du er kunde eller potentiel kunde, kan vi anvende dine personoplysninger til at foretage visse undersøgelser af dine forhold (og eller din virksomhed). I forbindelse hermed kan vi videregive dine oplysninger til de relevante myndigheder, herunder kreditoplysningsbureauer, statslige instanser samt instanser til forebyggelse af svig. Retshåndhævende myndigheder kan få adgang til og anvende disse oplysninger. Vi, og andre instanser der tilgår og anvender oplysninger, som er registreret hos sådanne instanser, kan gøre dette fra andre lande end det land, hvor du er bosiddende.

 • Retsgrundlag: Juridisk forpligtelse, retskrav, vigtige samfundsinteresser, legitime interesser (til at bistå med forebyggelse af kriminalitet og svig).
Forbedre og administrere vores websider og sikre, at indhold er relevant

For at sikre, at indhold præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din computer, for at administrere vores websider og for intern drift, herunder fejlfinding, dataanalyse (inklusiv trafikdataanalyse), afprøvning og undersøgelse, statistiske og undersøgelsesmæssige formål, for at give dig lov til at deltage i/tilmelde dig interaktive funktioner i relation til vores tjeneste, som led i vores bestræbelser på at sikre vores websider, for at sikre at indhold fra vores websider præsenteres på den mest effektive måde for dig og på din enhed, hvilket kan omfatte videregivelse af dine oplysninger til samarbejdspartnere, serviceudbydere og analyse- og søgemaskineudbydere.

 • Retsgrundlag: Legitime interesser (for at give os mulighed for at administrere vores websider og tilbyde indhold og tjenester til dig på vores websider), juridisk forpligtelse.
Omstrukturere og ændre vores forretning

Hvis vi: (i) er genstand for forhandlinger vedrørende salg af vores virksomhed eller en del deraf til tredjepart, (ii) bliver solgt til tredjepart, eller (iii) undergår en omstrukturering, er vi nødt til at overføre nogle eller alle vores personoplysninger til den pågældende tredjepart (eller dennes rådgivere) som led i eventuelle due diligence processer med henblik på at analysere eventuelle afhændelser eller omstruktureringer. Vi kan også være nødt til at overføre dine personoplysninger til vedkommende omstrukturerede enhed eller tredjepart efter afhændelsen eller omstrukturering, som de kan anvende til samme formål, som fremgår af denne privatlivspolitik.

 • Retsgrundlag: Legitime interesser (for at vi kan ændre vores forretning), juridisk forpligtelse.
Overholde juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser

Vi kan behandle dine personoplysninger for at overholde vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser, hvilket eventuelt kan omfatte videregivelse af dine personoplysninger til tredjeparter, herunder forsikringsselskaber, domstolene og/eller tilsynsmyndigheder eller retshåndhævende myndigheder i forbindelse med undersøgelser, retslige skridt eller efterforskning foretaget af disse overalt i verden, eller hvor de måtte være tvunget dertil.

 • Retsgrundlag: Juridiske forpligtelser, retskrav, legitime interesser (for at samarbejde med politi og andre myndigheder).

Hvis du har spørgsmål om de retsgrundlag vi påberåber os, bedes du kontakte os via de oplysninger, der fremgår af afsnittet “Kontakt” nedenfor.

Videregivelse af dine oplysninger

Udover ovenstående tredjeparter kan vi også videregive dine personoplysninger til alle selskaber i vores koncern, dvs. vores datterselskaber, vores moderselskab og dets datterselskaber, som kan anvende dem til alle de formål, som er beskrevet ovenfor.  Vi deler også dine personoplysninger med tredjeparters serviceudbydere (såsom udbydere af marketing, it eller administrative tjenester) som kan behandle oplysningerne på vores vegne til de formål, som er beskrevet ovenfor.

Vi videregiver ikke oplysninger om identificerbare personer til vores annoncører, men vi kan videregive aggregerede oplysninger til dem om vores brugere (f.eks. kan vi oplyse dem, at 500 mænd under 30 år har klikket på deres annonce den og den dag). Vi kan desuden bruge disse aggregerede oplysninger til at bistå annoncører med at nå ud til den type modtagere, de ønsker at målrette deres annonce mod (f.eks. kvinder som bor et bestemt sted). Vi kan gøre brug af personoplysninger, som vi har indsamlet om dig for at imødekomme vores annoncørers ønsker ved at vise deres annonce til denne målgruppe.

3. Hvordan vi anvender cookies

Vores websider benytter cookies til at skelne mellem dig og andre brugere. De hjælper os med at give dig en god oplevelse, når du besøger vores websider og sikrer, at indholdet er relevant for dig.  Hvis du vil vide mere om, hvordan vi anvender cookies, kan du læse vores cookiepolitik nedenfor.

4. Hvordan vi beskytter dine personoplysninger

Hvor lagres dine personoplysninger?

De oplysninger, vi indsamler fra dig, kan overføres til, og gemmes, et sted uden for Danmark. De kan desuden blive behandlet af medarbejdere, der arbejder uden for Danmark, som arbejder for os eller for en af vores leverandører. Disse medarbejdere kan blandt andet være beskæftiget med ekspedition af din bestilling, behandling af dine betalingsoplysninger eller ydelse af supporttjenester.

Hvor længe lagres dine personoplysninger?

De personoplysninger, som vi har om dig, vil ikke blive gemt i længere tid end det er tilladt i henhold til loven og de opbevares kun så længde de er nødvendige for at kunne levere de ønskede produkter, tjenester eller oplysninger eller til alle de andre formål, som fremgår under overskriften ovenfor “Hvad gør vi med dine personoplysninger”.

Vi kan f.eks. gemme visse transaktionsoplysninger og korrespondance indtil klagefristen som følge af transaktionen er udløbet, eller for at overholde lovmæssige krav med hensyn til opbevaring af sådanne oplysninger.

Videregivelse af dine oplysninger uden for EØS

Når vi overfører personoplysninger inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) til lande uden for EØS, kan vi være nødt til at træffe yderligere foranstaltninger for at sikre og beskytte disse personoplysninger.  Nogle lande uden for EØS er godkendt af Europa-Kommissionen for at tilvejebringe ensartede beskyttelsesniveauer som databeskyttelseslovgivningen i EØS og derfor kræves ingen yderligere sikkerhedsforanstaltninger for eksport af personoplysninger til disse jurisdiktioner. I lande, der ikke har fået disse godkendelser, vil vi anvende passende sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger mod at blive overført, såsom Europa-Kommissionens godkendte bestemmelser eller bindende selskabsregler i henhold til gældende lovkrav.

Kontakt os via oplysningerne, som fremgår af afsnittet “Kontakt” nedenfor, hvis du ønsker en kopi af de specifikke sikkerhedsforanstaltninger, der gælder for eksport af dine personoplysninger.

Hvad gør vi for at beskytte dine personoplysninger?

Vi vil tage alle rimelige skridt for at sikre, at dine oplysninger bliver behandlet sikkert og i overensstemmelse med denne privatlivs- og cookiepolitik.

Alle oplysninger, du videregiver til os, gemmes på vores sikre servere. Alle betalingstransaktioner krypteres ved hjælp af SSL-teknologi.

Hvis vi har givet dig (eller hvis du har valgt) en adgangskode, der giver dig mulighed for at tilgå visse områder af vores webside, er du selv forpligtet til at holde adgangskoden hemmelig. Vi skal bede dig om ikke at dele adgangskoden med andre.

Overførsel af oplysninger via internettet er desværre ikke i alle tilfælde sikker. Selvom vi gør vores bedste for at beskytte dine personoplysninger, kan vi ikke garantere sikkerheden af dine personoplysninger, som overføres til vores side. Enhver overførsel sker på egen risiko. Når vi har modtaget dine oplysninger, benytter vi strenge procedurer og sikkerhedsforanstaltninger for at forhindre uautoriseret adgang.

Hvad med links til andre sider?

Vores websider og fansider på de sociale medier kan til enhver tid indeholde links til og fra hjemmesider tilhørende vores samarbejdspartnere, tilknyttede selskaber og andre tredjeparter, hvis du følger et link til en af disse websider, bedes det bemærket, at disse websider har deres egne politikker for beskyttelse og behandling af personoplysninger, og at vi ikke påtager os noget som helst ansvar eller garantier for disse politikker.  De bedes undersøge disse politikker, før du fremsender personoplysninger til disse websider.

5. Dine rettigheder og kontakt til os

Markedsføring

Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personoplysninger i markedsføringsøjemed. Vi vil normalt informere dig eller indhente dit samtykke (før vi indsamler dine oplysninger), hvis vi har til hensigt at benytte dine oplysninger til sådanne formål, eller hvis vi tiltænker at videregive dine oplysninger til tredjeparter til sådanne formål. Du kan udøve din ret til at gøre indsigelser mod sådan behandling ved at krydse relevante rubrikker af på de blanketter, vi bruger til at indsamle dine oplysninger eller klikke på afmelding i bunden af de e-mails, vi sender til dig i markedsføringsøjemed.  Du kan desuden til enhver tid udøve din ret til at kontakte Kontakt os på:

kundeservice@carlsberg.dk eller 3327 2600.

Muskelsvindfonden tager stemningsbilleder på Grøn, som vi bruger til markedsføring samt til oplysning om Muskelsvindfondens indsamlingsaktiviteter over for bidragydere, frivillige, samarbejdspartnere, sponsorer og medlemmer. Billederne anvendes på Grøns og Muskelsvindfondens hjemmesider, i Muskelsvindfondens blad Muskelkraft, på vores sociale medier og i printet materiale (brochurer, plakater mv.).

Det kan ikke altid undgås at der kommer identificérbare personer på billeder. Hvis du finder et digitalt billede af dig på en af vores hjemmesider, som du ikke ønsker formidlet, kan du til enhver tid rette henvendelse til Muskelsvindfonden på info@muskelsvindfonden.dk og bede om at få det slettet.

Muskelsvindfonden videregiver ikke portrætbilleder til tredjepart med mindre dette er sket med samtykke.

Opdatering af oplysninger

Vi vil gøre alle rimelige bestræbelser for at sikre, at dine personoplysninger er korrekte.  For at hjælpe os hermed, bedes du meddele os om eventuelle ændringer i de personoplysninger, du har videregivet til os ved at kontakte os via de oplysninger, der fremgår af afsnittet “Kontakt” nedenfor.

Dine rettigheder

Hvis du er bosiddende i EØS i forbindelse med dine interaktioner med os, kan du under visse omstændigheder have ret til at kræve, at vi:

 • Giver dig yderligere oplysninger om, hvordan vi anvender og behandler dine personoplysninger.
 • Udleverer en kopi til dig af de personoplysninger, vi opbevarer om dig.
 • Korrigerer fejl i dine personoplysninger og udfylder eventuelle ufuldstændige personoplysninger, som vi behandler, om dig.
 • Sletter personoplysninger, som vi ikke længere har nogen grund til at behandle, og
 • Begrænser, hvordan vi behandler dine personoplysninger, mens vi behandler en henvendelse du har rettet.

Du har desuden, under visse omstændigheder, ret til:

 • At trække dit samtykke tilbage, hvis behandlingen bygger på samtykke
 • At bede os om at videresende de personoplysninger, du har videregivet til os, og som vi stadig opbevarer om dig, elektronisk til en tredjepart.
 • At gøre indsigelser mod enhver behandling af personoplysninger, som vi behandler på grundlag af “legitime interesser” eller i “samfundets interesse”, medmindre vores begrundelser for den underliggende behandling opvejer dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, og
 • At gøre indsigelser mod direkte markedsføring (herunder profilering til sådanne formål) til enhver tid.

Disse rettigheder er underlagt visse undtagelser for at beskytte samfundets interesse (f.eks. forebyggelse eller afsløring af strafbare handlinger) og vores interesser (f.eks. håndhævelse af fortrolighed) og er måske ikke tilgængelige i det land, hvor du er bosiddende.

Hvis du har ret til det, kan du udøve disse rettigheder ved at kontakte os via de oplysninger, der fremgår af afsnittet “kontakt” nedenfor.

Hvis du ikke er tilfreds med vores brug af dine personoplysninger eller vores svar på udøvelse af disse rettigheder, kan du klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/

Kontakt

Vores udnævnte repræsentant med henblik på den europæiske databeskyttelseslovning er Mads Bendix Knudsen, LIND Advokataktieselskab, Ved Vesterport 6, 2. sal, 1612 København V, mbk@lindlaw.dk.

Spørgsmål, bemærkninger og henvendelser vedrørende denne privatlivspolitik er velkomne og bedes rettet til Kontakt os på: kundeservice@carlsberg.dk eller 3327 2600.

6. Opdateringer af denne politik

Alle ændringer, som vi måtte foretage til denne privatlivspolitik, vil blive lagt ud på denne side side og eventuelt sendt til dig via e-mail. Kontroller med jævne mellemrum, om der er nye opdateringer eller ændringer til vores privatlivspolitik.

Denne privatlivspolitik er sidst opdateret i september 2020.

Retsgrundlag for anvendelse af personoplysninger

Link til Persondataforordningen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA

Disse er de vigtigste retsgrundlag, som begrunder vores brug af dine personoplysninger:

 • Samtykke: hvis du har givet samtykke til, at vi må anvende dine oplysninger (du har fået en samtykkeerklæring i forbindelse med enhver sådan brug og kan trække dit samtykke tilbage med de midler, som fremgår af denne privatlivspolitik).
 • Opfyldelse af kontrakt: hvis dine oplysninger er nødvendige for indgå eller opfylde vores aftale med dig.
 • Juridisk forpligtelse: hvis vi har brug for at anvende dine oplysninger for at opfylde vores juridiske forpligtelser.
 • Legitime interesser: hvis vi anvender dine oplysninger for at opnå en legitim interesse og vores begrundelser for at anvende disse opvejer eventuelle forbehold for dine databeskyttelsesrettigheder.

 

Disse er de vigtigste retsgrundlag, som vi normalt anvender som begrundelse for vores brug af særlige kategorier af personoplysninger og oplysninger om tidligere straffe og strafbare forhold:

 • Retskrav: hvis dine oplysninger er nødvendige for at vi kan anerkende, forsvare, forfølge krav mod dig, os eller en tredjepart.
 • Væsentlige samfundsinteresser: behandling er nødvendig af hensyn til væsentlige samfundsinteresser på baggrund af EU- eller national ret.
 • Udtrykkeligt samtykke: du har givet dit udtrykkelige samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere bestemte formål. Det står dig frit for at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os som beskrevet i afsnittet “Kontakt” i ovennævnte meddelelse. Hvis du gør det, er det ikke sikkert, at vi kan levere vores produkter eller tjenester, som kræver disse oplysninger.

Brug af cookies

Hvad er cookies

Cookies er små datafiler, som gemmes på din computer, eller anden enhed der indeholder en internet-browser, for at denne enhed kan genkendes, næste gang websiden besøges. Dette sker første gang du besøger websiden. Cookies har mange anvendelsesmuligheder, men bruges grundlæggende til at gemme informationer om brugernes adfærd på nettet, eller til at sikre at en side eller løsning fungerer rent teknisk. Med andre ord betyder dette, at cookies gør det lettere for brugeren at anvende Internettet, fordi brugeren ikke hver gang skal begynde forfra. Websiden bruger informationen fra cookies til at huske information om den enkelte bruger. Cookies er passive filer og kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

Cookies indeholder oplysninger i form af tekst og/eller tal, eksempelvis om indholdet i en indkøbskurv, om der er logget ind, eller hvordan hjemmesiden benyttes.

 

Brug af cookies på www.grønkoncert.dk

På www.grønkoncert.dk bruges cookies til at forbedre indhold, brugeroplevelsen og websidens struktur via faktisk brug af www.grønkoncert.dk. Informationerne er anonymiseret, og vi vil ikke kunne koble data opsamlet via cookies med anden information om dig. Det er kun Carlsberg Danmark A/S og den tekniske samarbejdspartner Campfire & co, der har adgang til oplysningerne.

Cookies slettes som oftest automatisk fra browseren, når den lukkes (såkaldte session-cookies). Cookies kan dog også indstilles med et udløbstidspunkt, så data eksisterer i en kortere eller længere periode (persistent cookies). Persistent cookies gemmes typisk på harddisken. Desuden skelner man normalt mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies afsættes af den side, som brugeren besøger. Tredjepartscookies afsættes af en tredjepart, som har elementer indlejret på den side, som brugeren besøger. Tredjeparts cookies sættes blandt andet af webanalyseprogrammer samt annoncører mv., der gør det muligt bl.a. at målrette markedsføring. På www.grønkoncert.dk bruger vi både førstepartscookies og tredjepartscookies.

For løbende at forbedre indholdet, selvbetjeningsløsninger og gøre din samlede oplevelse bedre, indsamler vi løbende anonymiseret statistik. Google Analytics webanalyse-cookies anvendes til at måle din brug af www.grønkoncert.dk. Disse målinger bruges til at lave statistik over brugen af websitet, samt til at finde uhensigtsmæssigheder på websitet, så vi kan forbedre din oplevelse af www.grønkoncert.dk. Disse Cookies indeholder et tilfældigt genereret ID, der anvendes til at genkende din browser, når du læser en side, og indeholder ingen personlige oplysninger og anvendes kun til webanalyse. Disse Cookies hedder egentlig ‘nmstat’ eller ‘UTM…’ i listen af cookies og er sat til at slette sig selv 1000 dage efter dit seneste besøg.

 

Læs mere om Google Analytics cookies

Hvordan Google Analytics bruger cookies.

 

Hvordan undgår du cookies

Forhåbentlig vil du tillade cookies, da de hjælper med at forbedre www.grønkoncert.dk.

Hvis du alligevel ikke ønsker at tillade cookies, kan brugen afvises ved at ændre de relevante indstillinger i din browser. Herunder er det muligt at indstille browseren, så du modtager en advarsel, før der gemmes en cookie. Vær dog opmærksom på, at uden cookies kan du ikke bruge websiden i dets fulde omfang eller dets funktioner.

Ønsker du ikke at modtage cookies fra www.grønkoncert.dk, kan du i de fleste nyere browsere, vælge avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføje dette domæne til listen over websider, du vil blokere cookies fra. Herinde kan du også slette individuelle cookies eller alle de cookies, som din browser har gemt.

 

Vejledninger fra de mest almindelige browsere:

Slet cookies på Microsoft Internet Explorer.

Slet cookies på Mozilla Firefox browser.

Slet cookies på Google Chrome browser.

Slet cookies på Opera browser.

Slet flash cookies (gælder alle browsere).

Hvordan undgår jeg Google Analytics cookies og registrering af mit besøg.

Flere oplysninger om cookies

Læs mere om cookies i cookiebekendtgørelsen.

 

HTML e-mail web beacons

Vores e-mails kan indeholde en enkelt kampagne-unik “web beacon pixel” for at fortælle os, om vores e-mails bliver åbnet og registrere eventuelle klik via links i e-mailen. Vi kan bruge disse oplysninger til forskellige formål, herunder til at fastslå hvilke af vores e-mails der er mere interessante for dig samt til at undersøge, om brugere, der ikke åbner vores e-mails, fortsat ønsker at modtage dem. Denne pixel bliver slettet, når du sletter e-mailen. Hvis du ikke ønsker, at denne pixel downloades til din enhed, kan du vælge at modtage e-mails fra os i almindelig tekst i stedet for HTML-format.  Nogle af siderne på websiden kan også indeholde web beacons og giver os mulighed for at tælle, hvor mange besøgende der har fået vist vores sider. Det gør det muligt for os at udarbejde statistiske oplysninger om, hvilke aktiviteter og funktioner der interesserer vores brugere mest med henblik på at tilbyde mere tilpasset indhold. Generelt anvendes de ikke til at tilgå personlige, identificerbare oplysninger uden dit samtykke.

Pixel tags kan deles med tredjeparter, som direkte understøtter vores salgsaktiviteter og udvikling af websiden. For f.eks. at måle effekten af vores annoncer kan tredjeparter, herunder Facebook, benytte cookies, web beacons og andre lagringsteknologier til at indsamle eller modtage oplysninger fra websiden og andre steder på internettet og benytte disse oplysninger til at levere tjenester til måling og målretning af annoncer på deres egne platforme. Du kan læse mere om, hvordan du fravælger indsamling og brug af oplysninger til målrettede annoncer fra tredjeparter her (link til http://www.aboutads.info/choices og http://www.youronlinechoices.eu/).

 

Brug af IP-adresser og web logs

Vi kan også bruge din IP-adresse og browsertype til at hjælpe os, hvis der er problemer med vores server, til at administrere websiden og forbedre den tjeneste, vi tilbyder dig. En IP-adresse er en numerisk kode, der identificerer din computer på internettet. Din IP-adresse kan også anvendes til at indsamle demografiske oplysninger.

Vi kan foretage IP-opslag for at finde ud af, hvilket domæne du kommer fra (f.eks. google.com) for at foretage en mere præcis måling af vores brugeres demografiske forhold.

 

Cookiepolitikken dækker ikke tredjeparts websider

Det bedes bemærket, at denne cookiepolitik ikke finder anvendelse på, og vi er ikke ansvarlige for, privatlivspolitikker på tredjeparters websider, der kan være forbundet til vores webside.

 

Ændringer af cookiepolitikken

Vi opdaterer denne cookiepolitik, og vi vil opfordre dig til at læse politikken fra tid til anden for at holde dig informeret om, hvordan vi anvender cookies. Denne cookiepolitik er sidst opdateret i september 2020.