Samler 100.000 kr. ind til Plads til forskelle-prisen